poduzeće za prijevoz putnika i roba

Slavonija Bus d.o.o. 

Novi Grad 26a 35216 Prnjavor

HRVATSKA - CROATIA

T: +385 (0)35 475-300
T: +385 (0)35 415-165

F: +385 (0)35 475 - 301

E:  slavonia@inet.hr

OIB: 84931084664

MB: 0765864

Žiro račun: HYPO BANKA 2500009-1102140679

Odgovorna osoba: Franjo Matijašević, direktor

Putnička agencija

 "Slavonija Bus"


Trg hrvatskog proljeća bb Slavonski Brod

T:  +385 (0)35 / 415-165 (tel/fax)

ID kod: HR-AB-35-050012972

Šifra agencije: 55892

Buffet "Slavonija Bus"Trg hrvatskog proljeća bb Slavonski Brod

T: +385(0)35 415-166


Također nas možete kontaktirati klikom na slijedeći link...